Moduły

Licencja

Ewidencja czasu pracy

Zarządzanie urlopami

Projekty

Rozkład zmian

Plan-grafik

1-10 użytkownik 1,80 € / użytkownika 0,90 € / użytkownika 1,80 € / użytkownika 0,90 € / użytkownika 1,80 € / użytkownika
11-50 użytkownik 1,40 € / użytkownika 0,70 € / użytkownika 1,40 € / użytkownika 0,70 € / użytkownika 1,40 € / użytkownika
od 51 użytkownika 1,00 € / użytkownika 0,50 € / użytkownika 1,00 € / użytkownika 0,50 € / użytkownika 1,00 € / użytkownika
           

SaaS.de ma właściwe rozwiązanie dla Państwa firmy!

Niezależnie od tego, czy firma zatrudnia 5, 25, 100 czy więcej pracowników - dostosowujemy nasze oprogramowanie do wielkości Państwa firmy.

Poniżej znajduje się skala cen dla firmy, która wymaga 55 licencji miesięcznie.

Ceny są obliczane jako cena netto plus VAT miesięcznie.

Przykładowe obliczenia dla firmy zatrudniającej 55 pracowników:

od 1 do 10 użytkownika 10 * 1,80 18,00
od 11 do 50 użytkownika 40 * 1,40 56,00

od 51 użytkownika

  5 * 1,00   5,00
  Suma 79,00 €  / miesiąc

Ceny są obliczane jako cena netto plus VAT miesięcznie..

Przykładowe obliczenia dla firmy zatrudniającej 55 pracowników:

od 1 do 10 użytkownika 10 * 0,90   9,00
od 11 do 50 użytkownika 40 * 0,70 28,00
od 51 użytkownika   5 * 0,50   2,50
  Suma 39,00 €  / miesiąc

Ceny są obliczane jako cena netto plus VAT miesięcznie.

Przykładowe obliczenia dla firmy zatrudniającej 55 pracowników:

od 1 do 10 użytkownika 10 * 1,80 18,00
od 11 do 50 użytkownika 40 * 1,40 56,00
od 51 użytkownika   5 * 1,00   5,00
  Suma 79,00 €  / miesiąc

Ceny są obliczane jako cena netto plus VAT miesięcznie..

Przykładowe obliczenia dla firmy zatrudniającej 55 pracowników:

od 1 do 10 użytkownika 10 * 1,80 18,00
od 11 do 50 użytkownika 40 * 1,40 56,00
od 51 użytkownika   5 * 1,00   5,00
  Suma 79,00 €  / miesiąc

Ceny są obliczane jako cena netto plus VAT miesięcznie.

Przykładowe obliczenia dla firmy zatrudniającej 55 pracowników:

od 1 do 10 użytkownika 10 * 0,90   9,00
od 11 do 50 użytkownika 40 * 0,70 28,00
od 51 użytkownika   5 * 0,50   2,50
  Suma 39,00 €  / miesiąc